• Planerat arbete
  • Tjänsten fungerar normalt
  • Reducerad kapacitet
  • Begränsad eller ingen täckning
[Loading]