• Heikentynyt palvelu
  • Ei häiriöitä
  • Häiriö
  • Katkos